Guds hand leder oss

Här finns inget ljud

Pastor André Jakobsson predikar i gudstjänsten från Sävaråkyrkan under den ekumeniska böneveckan. Kristina Lämås är mötesledare, kören Pax sjunger.

I dag firas Bibelns dag och pastor André Jakobsson pratar i gudstjänsten om bibelläsning och bibeltolkning.

Jag tror att Bibeln är en kärleksberättelse. Kärleken behöver två parter – två älskande – för att vara kärlek. Jesus Kristus är den ena huvudpersonen och människan är den andra.

Den världsvida ekumeniska böneveckan pågår just nu och i dag firas i många länder en förbönsgudstjänst utifrån material framtaget av en ekumenisk grupp i Karibien. Där finns erfarenhet av förtryck av kolonialister med Bibeln i hand, men de själva har valt att läsa Bibelns texter ur ett annat perspektiv.

Frukten av deras läsning, deras tolkning av dessa berättelser, handlar om frihet, att Gud befriar människor från förtryck och utanförskap.

I gudstjänsten sjunger kören Pax psaltarpsalmer som tonsatts av André Jakobsson.

Texter

2 Moseboken 15:1-21 (Svenska folkbibeln)
Romarbrevet 8:12-27 (Nubibeln)
Markusevangeliet 5:21-24 (Bibel 2000)

Musik

Saliga visshet, Jesus är min (Psalmer och Sånger 259)
Psaltaren 118 (A Jakobsson)
Jesus, vem är som du? (M Gustin Bergström)
Psaltaren 61 (A Jakobsson)
Psaltaren 46 (A Jakobsson)
Psaltaren 4 (A Jakobsson)
Psaltaren 31:1 (A Jakobsson)
Det går en väg mot framtiden (U Ringbäck, I Möller)
Vår fader (A Jakobsson)
Psaltaren 67 (A Jakobsson)

Medverkande

André Jakobsson, predikan och piano
Kristina Lämås, gudstjänstledning, textläsning och förbön
Kören Pax, sång