Skolministeriet: Hyrlärare – vad är problemet?

Här finns inget ljud

50 000 kronor i månadslön och löfte om att slippa gå rastvakt. Det är med erbjudanden som de här som bemanningsföretagen lockar lärare till sig. Är det här bra eller dåligt?

Allt fler skolor har blivit beroende av bemanningsföretag för att täcka sina vikariebehov. Och med en tilltagande lärarbrist blir konkurrensen om de behöriga lärarna allt hårdare. Håller vi på att få ett hyrlärarsystem i skolan, liknande det hyrläkarsystem som finns i vården? Och vad är i så fall problemet med det?

Ett program av Lovisa Haag.

Lyssna på programmet på urplay.se