Kulturnytt: Stor ålderskilland mellan kvinnliga och manliga guldbaggenominerade Elis Burraus roman recenseras och vi ser teater från bilen.

Här finns inget ljud

Ett mönster som verkar svårt att bryta är att kvinnliga roller är yngre än manliga. Kulturnytt har räknat. Malmös billiga falafel och svarta ekonomi skildras genom rullande teater på Malmös gator.

Och så läser vi "Karismasamhället" en roman om nuet.