Så flyttar gruvan på Kiruna

20 min

Stora delar av Kiruna flyttas nu på grund av gruvdriften under staden. Men hur flyttar man kulturbyggnader och hur bygger man bäst den nya staden?

Många hus rivs och ersätts av nya. En del flyttas - över broar som egentligen inte bär deras vikt. Redan 2020 ska den nya stadskärnan i Kiruna stå klar.

I programmet medverkar Göran Cars, professor och stadsplanerare i Kiruna, Curt Persson, kirunafödd historiker vid Luleå Tekniska Universitet, Tjabba Nordanfjäll, projektledare på gruvbolaget LKAB:s avdelning för samhällsomvandling och Eva Ekelund, Kiruna kommuns mark- och exploateringschef.