Forskningen viktig för stadsflytt i norr

20 min

Hur energisnålt och hållbart kan man bygga i en subarktisk miljö som Kiruna? Det är en av många frågor som forskare försöker besvara när nu Kiruna och Malmberget måste maka på sig för gruvans skull.

I Kiruna evakueras och rivs den nuvarande stadskärnan och ersätts av en ny några kilometer österut. Och i Malmberget avvecklas hela samhället med 5 000 invånare till följd av gruvdriftens påverkan på omgivningen.

Vid Luleå Tekniska Universitet är ett mycket stort antal forskare mer eller mindre inblandade i forskning som berör de såkallade samhällsomvandlingarna.