Bön är hoppets språk – Lisa Tegby

5:25 min

Att se ljuset när det är mörkt och att bära hopp för världen pratar prosten Lisa Tegby, Umeå, om i veckans andakter. Sång av Liza L Lundkvist.

I januari är det mörkt och kallt, men ljuset och värmen är på väg tillbaka. Det tar Lisa Tegby fasta på i sina morgonandakter och delar med sig av förtröstansfulla bilder och hoppingivande människor.

Bönen är hoppets språk. Den gör något med det jag ber för. Och den gör något med den som ber. Bönen hjälper mig att se framåt och att se förändring.

Text

Romarbrevet 12:11-12

Musik

Jesus bleibet meine Freude – Orpheus Chamber Orchestra
Blott i det öppna (Sv Ps 90) – Liza L Lundkvist

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Orpheus Chamber Orchestra - J.S. Bach: Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147 - Arr. Guillermo Figueroa - Jesu, joy of man's desiring
    Orpheus Chamber Orchestra
    Bach for Breakfast - The Leisurely Way to Start Your Day
    Etikett: Universal Music