Bob Hansson - ohippa morgonminuter på radion

4:49 min

– I Tankar för dagen uppstår ibland möten, inte mellan de vi borde vara, utan de vi är.

Bob Hansson, poet och författare. 


Och om vi tagit sorgen på allvar

svurit den all vår trohet

lovat den att aldrig ge upp

förrän den brutit ut och förvandlats

om vi ägnat all vår vakna tid åt detta

hur vackert det kunde ha blivit då

/ur ”Grannsämjan är en långsam bödel.”  2016. 

 

Bob Hansson är aktuell med boken Tankar för dagen. Manual för ett snällare liv, där nyskrivna texter samsas med ett urval av hans tankar sedan tretton år tillbaka.