Hoppets människor – Lisa Tegby

5:48 min

Att se ljuset när det är mörkt och att bära hopp för världen pratar prosten Lisa Tegby, Umeå, om i veckans andakter. Sång av Lisa Lestander.

I januari är det mörkt och kallt, men ljuset och värmen är på väg tillbaka. Det tar Lisa Tegby fasta på i sina morgonandakter och delar med sig av förtröstansfulla bilder och hoppingivande människor.

Jag samlar på hoppets människor därför att de hjälper mig att lyfta blicken och se att också små saker som jag kan göra och ge har betydelse.

Text

Psaltaren 143:8

Musik

Jesus bleibet meine Freude – Orpheus Chamber Orchestra
Gud, från ditt hus (Sv Ps 288) – Lisa Lestander

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.45
    Orpheus Chamber Orchestra - J.S. Bach: Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147 - Arr. Guillermo Figueroa - Jesu, joy of man's desiring
    Orpheus Chamber Orchestra
    Bach for Breakfast - The Leisurely Way to Start Your Day
    Etikett: Universal Music