Staffan Sonning om Kinas ökade inflytande i världen

Här finns inget ljud

Kina lånar ut pengar och göra jätteinvesteringar i stora delar av världen. Men vad är det långsiktiga syftet med den kinesiska offensiven?

Vill Kina bara tjäna pengar? Eller komma över råvaror och värdefulla naturtillgångar, ungefär som de västerländska länderna som för länge sedan kolonialiserade underutvecklade länder? Eller finns det också ett syfte, att sprida den kinesiska kommunistiska ideologin?