Mohammad Fazlhashemi - att säga ifrån

4:20 min

– I sina dikter drev de med de religiösa auktoriteterna för deras skenhelighet, korruption, maktmissbruk, förljugenhet och arrogans.

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Hans forskningsområden är islamisk/muslimsk idéhistoria och berör också muslimskt nytänkande i kontrast till en traditionell och fundamentalistisk tolkning av islam.
Han är tvåspråkig och för att underhålla sina båda språk, persiska/farsi och svenska har han utvecklat intresset att läsa böcker, fackböcker eller skönlitteratur. Annars är hans främsta intresse klassisk persisk poesi.