Metoo-skandal rullas upp i Tyskland, recension av Magnus Dahlströms "Hemman"

Här finns inget ljud

Ooch hur går det för Kinas försök att ta en större del av den internationella filmmarknaden?