Sommartid, rökförbud, befolkningsökning

30 min

Ring P1 från Göteborg om bland annat sommartidens existens, rökförbud och effekterna av befolkningsökning. Programledare: Tomas Tengby