Henrik Nilsson - trösten

4:45 min

– Trösten har inga garantier. Den är en osäker satsning.

Henrik Nilsson är författare och essäist, född och bosatt i Malmö. Han ägnar sig också åt att introducera och översätta utländsk litteratur, särskilt från den spansk- och portugisiskspråkiga världen.