Konkursbedrägerier, nystarter, H&M:s testballonger och fackets metamorfos

20 min
Har facket blivit en tjänstemannarörelse snarare än en arbetarrörelse? Hör också om H&M som skickar upp nya testballonger, den spirande nyföretagarandan och kopplingen mellan bedrägerier och de ökande konkurserna.

Programledare och producent:
Hanna Malmodin

Gäster:
Sten Axelsson, analytiker Tillväxtverket
Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig UC
Anders Kjellberg, professor Sociologi Lunds universitet
Kristian Åström, reporter Ekonomiekot

Röster i programmet:
Bertil Moldén, vd Bil Sweden

Tekniker:
Brady Juvier