Hundar ska utbildas att söka smugglade kulturföremål, om bråket bakom Bonusfamijen i manusgruppen och Eminem till Stockholm.

2:30 min

Med Viveca Bladh