Hot och våld vanligt mot personal i särskolan

Här finns inget ljud

Många som jobbar inom grundsärskolan råkar ut för hot och våld på jobbet. Nu kräver särskole-personalens fack att de ska få en säkrare arbetsmiljö

Klartext handlar också om att många skolor längs Norrlandskusten har fått hållas stängda idag på grund av massor av snö. Även särskolor har varit stängda eftersom det varit för svårt att ta sig dit i snödjupet.

Vi berättar också om hur en person med funktionsnedsättning som hade daglig verksamhet på ett företag fick anställning där, när cheferna hade sett hur bra han arbetade.