Lärarrummet: Fjärilslarver i klassrummet

Här finns inget ljud
Med NTA-lådor får pedagoger material till experiment om till exempel rymden, fjärilars liv, rörelser och konstruktion eller matens kemi.

Pedagogerna kan beställa NTA-lådor och i dem finns förutom föremål och rekvisita för olika experiment även detaljerade anvisningar om hur pedagogen kan använda materialet i sin undervisning. Vem som helst kan dock inte använda lådorna utan varje pedagog har gått en heldagskurs för att bli en NTA-användare.

Reporter: Paul Honkanen

Producent Anna Hammarén

Lyssna på programmet på urskola.se