Var finns Raza Khan? Naila Saleem, kulturkorrespondent.

2:59 min

Utrikeskrönikan den 4 januari 2018. Naila Saleem, Stockholm.

Stockholm, torsdag.

Foto och filmer av protester och manifestationer tickar förbi i mitt sociala medier-flöde. Från olika städer i Iran men också från Pakistan. Det är en månad och två dagar sedan fredsaktivisten Raza Khan försvann i Lahore i Pakistan. Den senaste veckan har studenter och aktivister återigen demonstrerat och krävt att myndigheterna anstränger sig för att hitta honom.

Enda sedan Indien och Pakistan blev självständiga länder har de varit fiender och stridit över bergen och dalarna i Kashmir. Raza Khan är en av alla dem som tröttnat på det låsta läget och som engagerat sig för fred. Han försvann efter att ha deltagit i ett seminarium om extremism för han var inte bara kritisk mot hatpropagandan mot Indien  utan även mot de extremreligiösa gruppernas inflytande på regeringen och politiken. Nyligen lyckades dessa grupper lamslå huvudstaden Islamabad och avsätta en minister.

Raza Khan är inte den enda fredsaktivisten och regimkritikern som försvann i Pakistan förra året. Samma öde drabbade bland annat flera kända bloggare, men det nya är att några av de som släppts faktiskt börjat prata om den tortyr och behandling de utsatts för. I aktivistkretsar uttrycks också en oro för att utrymmet för samhällskritik är hotat i landet. I Pakistan har militären stor makt oavsett vem som innehar premiärministerposten.

Raza Khan var aktiv i en organisation som heter Aaghaz-e-Dosti som betyder början på vänskap. Den arbetar för hat fria relationer mellan Indien och Pakistan. De besöker skolor, ordnar manifestationer, genomför konstnärliga event och skriver artiklar på bägge sidor om gränsen. Bland de åtgärder organisationen föreslagit myndigheterna finns organiserade turistresor så att indier och pakistanier bättre kan förstå varandra. Kulturutbyten är ett annat förslag liksom att låta tv-kanaler visa sina program i bägge länderna. Raza Khan arbetade särskilt med att besöka skolor och att koppla upp klassrum i Pakistan med dito i Indien så att eleverna kan prata med varandra. Man kan tycka att det hela verkar harmlöst men tydligen inte.

En vecka före jul arrangerade unga poeter och författare i Delhi i Indien och Karachi i Pakistan en poesikväll. Evenemanget kallades låt gränser vara en illusion. Pakistanska poeter hade spelat in sina dikter i förväg så att de kunde visas för den indiska publiken och vice versa.

Lågmälda protester för en förändring. Inför det nya året hörs nu röster inom aktivistscenen i Pakistan att tystnaden måste bytas så att resten av samhället inser att det är allas medborgerliga rättigheter det här handlar om.