Föräldrarna ville behålla Adelina trots att hon har Downs syndrom

Här finns inget ljud

Allt färre barn med Downs syndrom föds, eftersom fler kvinnor väljer att göra abort om fostret kan få downs. Svenska fösvarets nya helikopter kostar 200 000 kronor i timmen att flyga.