Nyheter från Vetenskapsradion

4:56 min

Utländsk bakgrund vägs in som en faktor i en studie på åldersbedömningar. Detta trots att Socialstyrelsen, som leder studien, sagt att man ska undvika det. För den som söker en bostad är det hemkänslan som är det viktigaste när man till slut ska välja, inte ekonomin. Det är inte alltid bäst att vara snabbast, utan det kan också handla om att vara smidig. Åtminstone för den som vill överleva ett anfall från ett lejon eller en gepard.