De mäter hur skogen läcker växthusgas

20 min

Skogarna tar hand om växthusgaserna åt oss - men de släpper också ifrån sig växthusgas. Hur mycket av den kraftfulla växthusgasen metan som kommer från naturen är en gåta forskar försöker lösa.

I Vetandets värld följer vi med ut i skogen vid forskningsstationen Skogaryd, mellan Vänersborg och Uddevala. Här mäter forskare hur mycket metan det läcker naturligt från vattendrag och sjöar.

Många frågor återstår att lösa om hur metan tas upp och släpps ut av naturen själv. Det är kunskap som behövs för att vi ska veta hur vi bäst kan minimera vår påverkan på klimatet.