Kan hela Kultursverige leva?

59 min

Hela Sverige ska ha möjlighet att delta i kulturlivet sägs det i de nationella kulturpolitiska målen, men når kulturen verkligen alla? P1 Kultur direkt från konventet Folk & Kultur.

P1 Kultur är på plats på det nya kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna och vi ställer oss frågan: Når kulturen ut till alla? Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet sägs det i de nationella kulturpolitiska målen, men vilka möjligheter för detta ges i dagens Sverige? Hur jobbar politikerna med att tillgängliggöra kulturen i hela landet? Hur jobbar institutionerna och de ideella krafterna? Och vilken betydelse har digitaliseringen i det här arbetet?

Hör bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke, Marika Lagercrantz, ordförande i KLYS, Lena Engqvist Forslund, teaterchef för Teater Västernorrland, Viktoria Nguema, handläggare på Statens Kulturråd för projektet Kreativa platser, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och Staffans Forsell, generaldirektör för Statens Kulturråd.

Ett enskilt vilt djur i staden är en exotisk avvikelse. Men när hundratusentals rävar och oräkneliga råttor bosätter sig ibland oss blir de ett hot. I den sista essän i serien Djuren och vi undersöker idéhistorikern Patricia Lorenzoni vad det är som stör.

Programledare: Lisa Wall
Producent: Eskil Krogh Larsson