När extremerna möts. Om integration mellan klan och välfärdssamhälle.

44 min
Flyktingmottagandet i Sverige är inte alltid friktionsfritt. I sin bok Mellan klan och stat skriver journalisten Per Brinkemo att det beror på bristande förståelse av kulturella olikheter.

Vår stora tillit till staten och andra, också okända medborgare, för med sig ett beteende i Sverige som skiljer sig markant från andra kulturers. För en verklig integration är det viktigt att vi på djupet förstår hur annorlunda samhällen väldigt många flyktingar kommer ifrån.

Det hävdar journalisten Per Brinkemo. Här samtalar han med sjuksköterskan och debattören Nalin Pekgul, utvecklingssamordnaren Sadiye Altundal och integrationsforskaren Sayaka Osanami. En invändning mot Brinkemos fokus är att för att åstadkomma verklig integration måste man snarare fokusera på likheter än olikheter människor emellan.

Programledare: Lars Mogensen, producent: Thomas Lunderquist.