Del 3/7. Göteborgsdekalogen: Ottos pjäs av Åsa Melldahl

28 min

Otto, Anna, Elin, Christer och Jens är Göteborg med ett parti kravmärkta bananer som de delar ut till alla som går förbi, i en munter globaliseringsprotest.

De är ”Lenagruppen” och har tagit sitt namn efter Lena ”Nyfiken Gul” Nyman och de står på tröskeln till vuxenlivet men Göteborgshändelserna ska komma att slunga dem åt alla möjliga håll och två bröder ska hamna på varsin sida om kravallsköldarna.

Efter den inledande trilogin ”Låt staden brinna” så är ”Ottos pjäs” den tredje av de sju pjäser i Göteborgsdekalogen som utgår från vad som hände några enskilda människor. Demonstranter, föräldrar, ungdomar, poliser. Vissa fastnar, medan andra lossnar- från det som hände.
 

Göteborgsdekalogen: Ottos pjäs

av Åsa Melldahl.
Med bl a: Michael Jonsson, Erik Johansson, Malin Persson, Jonas Nilsson, Natalie Minnevik, Freddy Åsblom, Hannes Meidal, Andreas Rothlin Svensson, Kajsa Ernst.
Musik: Janne Tavares.
Ljud: Lena Samuelsson. Inspicient: Sven Philip. Producent: Måns Hirschfeldt.
Regi: Åsa Melldahl.

Sändes 18 maj 2013.