DEL 5: Sånt händer inte här

37 min

Gunnar Bolin samtalar med professorn i filmvetenskap Maaret Koskinen och regissören Marcus Lindeen om Ingmar Bergmans nionde biofilm i egen regi. En film han sedermera ville förbjuda all visning av.

Producent: Thella Johnson