Barn och gamla med funktionsnedsättning ska inte få assistans

Här finns inget ljud

Fredagens Klartext handlar om att regeringens LSS-utredare föreslår att barn och gamla inte längre ska ha rätt till personlig assistans.

Istället ska de barn och gamla med funktionsnedsättning få hjälp på andra sätt, föreslår utredaren.

Du får också höra Alexander Lindström på Funktionsrätt Västmanland som har Aspergers syndrom och jobbar för att personer med funktionsnedsättning ska få det bättre. Han tycker att alla som jobbar på daglig verksamhet ska få lika mycket betalt. Och han vill också att pengarna ska betalas av staten istället för av kommunerna.