Nyheter från Vetenskapsradion

5:03 min

Starka känslor av maktlöshet, skuld och skam - drabbar de flesta föräldrar som har vuxna barn med missbruksproblem. Och samhället stöttar den här gruppen dåligt, visar forskning från Malmö universitet. Det är svårt för forskare att säga om antalet stormar, orkaner och tyforner har ökat i antal och styrka de senaste decennierna. Statistiken för kraftiga oväder går endast tillbaka till när man började använda satelliter. Men en internationell forskargrupp vill försöka lösa detta genom att studera seismografisk data. Dålig kunskap om hur vilda djur rör sig i naturen kostar samhället stora pengar. Genom att med hjälp av ny teknik bättre kartlägga hur exempelvis älgar, vildsvin och rådjur rör sig, skulle både viltolyckor och betesskador kunna minska. Det menar Navinder Singh, ekolog på SLU i Umeå. Amerikanska psykologiforskare har undersökt hur folk skulle reagera på utomjordingar, om vi fick bekräftat att vi jordbor inte är ensamma i universum. Och överlag var reaktionerna mer nyfikenhet o