Myndigheten för tillgängliga medier flyttar till Malmö

4:59 min

Flera andra myndigheter ska också helt eller delvis flytta från centrala Stockholm. Anna Cardell fixar anpassade leksaker till barn med funktionsnedsättning.