Nyheter från Vetenskapsradion

5:17 min

Europas äldsta grottmålning kan vara gjord av neandertalare. Det pekar en ny studie på, där målningar i tre grottor i Spanien daterats med en ny metod. Kanske betyder det här att neandertalarna var mer lika oss människor än vi tidigare känt till. Alla jordens havsbottnar ska kartläggas fram till år 2030, av en internationell forskargrupp. Det här jätteprojektet ska ge en detaljerad tre-dimensionell bild av alla havsbottnar ner till de allra störst djupen. (Det är områden som idag till 80 procent är mer eller mindre okända.) Martin Jakobsson, professor i maringeologi på Stockholms universitet är en av initiativtagarna. u har de tre första vuxna vargarna märkts i det nya forskningsprojektet Grensevilt som ska studera samspelet mellan varg, järv och älg i Värmland Dalarna och Hedmark i Norge. Vår reporter Niklas Zachrisson var med när den första nedsövda vargen märktes.