Den kämpande tron

Här finns inget ljud

Sjukhuspastor Anders Axelsson samtalar med Gun-Marie Spett Lindgren om tro och kamp. Estradpoet Ingela Wall och musiker Per Grimell medverkar. Från Umeå.

Sjukhuspastor Anders Axelsson inleder gudstjänsten med att dela bilden av livet som ett vattendrag, med lugna partier och vattenfall, hela tiden på väg mot det stora havet.

När något drabbar försöker vi kämpa emot strömmen, simma motströms, kämpa allt vi orkar. Jag försöker numera bara följa med strömmen, men ibland är det svårt att göra det.

Predikan i gudstjänsten ersätts av ett samtal om kämpande tro mellan Anders Axelsson och Gun-Marie Spett Lindgren, där hon berättar om sin cancerdiagnos och sin föränderliga gudstro.

Estradpoeten Ingela Wall framför dikten ”Tro och kämpa”, som hon skrivit till gudstjänsten.

Texter

1 Moseboken 32:22-31
Psaltaren 69:2-4, 14-18
Psaltaren 13:2-3, 4
Psaltaren 71:1-3, 9, 21

Musik

Under ytan (U Svenningsson)
Gud, i dina händer (Sv Ps 769)
I min Gud (Sv Ps 778)
Jesus, Guds son (Sv Ps 781)
Vilken underbar värld (G D Weiss, G Douglas, B G Edling)
Via Sacra (R Öberg)
Som bonden tar ett fång (Sv Ps 770)
Blott en dag (Sv Ps 249)
O Gud, all sannings källa (Sv Ps 209)
Filmen om oss (E Dahlgren)
Via Caritas (R Öberg)

Medverkande

Anders Axelsson, reflektioner, textläsning och samtal
Gun-Marie Spett Lindgren, samtal
Karin Nordfeldt Hansson, textläsning och bön
Ingela Wall, estradpoesi
Per Grimell, sång och piano
Anders Grimell, klarinett och cello
Johanna Stenman, sång
Richard Öberg, piano
Kristen Jansen Brodin, flöjt

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Församlingsmusiker - Under Ytan
  Kompositör: Uno Svenningsson
 • 11.09
  Församlingsmusiker - Gud I Dina Händer
  Kompositör: Pekka Simojoki
 • 11.14
  Församlingsmusiker - I Min Gud
  Kompositör: Jacques Berthier
 • 11.17
  Församlingsmusiker - Jesus Guds Son
  Kompositör: Jacques Berthier
 • 11.23
  Församlingsmusiker - Vilken Underbar Värld
  Kompositör: George David Weiss, George Douglas
 • 11.35
  Församlingsmusiker - Via Sacra
  Kompositör: Richard Öberg
 • 11.41
  Församlingsmusiker - Som Bonden Tar Ett Fång
  Kompositör: Fredrik Sixten
 • 11.45
  Församlingsmusiker - Blott En Dag
  Kompositör: Oscar Ahnfelt
 • 11.49
  Församlingsmusiker - O Gud All Sannings Källa
  Kompositör: Tysk Från 1546
 • 11.54
  Församlingsmusiker - Filmen Om Oss
  Kompositör: Eva Dahlgren
 • 11.56
  Församlingsmusiker - Via Caritas
  Kompositör: Richard Öberg