Plugghäst 2.0

30 min

Vem äger elevernas data? Och behöver politikerna sättas i skolbänken för att bli digitalsmarta?

Sveriges nya läroplan vill att skoleleverna "utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället."

Uppkopplad diskuterar digitaliseringen av den svenska skolan och tar reda på om svenska politiker har samma koll på det digitala som svenska 15-åringar ska ha för att bli godkända.

UPPKOPPLAD - ett program om allt digitalt. Med Katarina Andersson, Sandra Löv och Carl Heath.