Nyheter från Vetenskapsradion

5:01 min

Vi får allt fler äldre med utvecklingsstörning - de blir dubbelt utsatta i vården, menar expert. Storbritannien har gått från att vara en stor utsläppare av koldioxid till att bli ett av de EU-länder som lyckas bäst med att fasa ut fossil energi inom elproduktionen. Behövs det fler nivåer på skalan som beskriver cykloners styrka. Det funderar klimatforskare på.