Första generationen äldre med utvecklingsstörning

20 min
Tack vare bättre vård och omsorg lever personer med en medfödd utvecklingsstörning ofta länge i dag. För första gången undersöker forskarna hur gruppen mår i Sverige.

Livet för personer som är födda med en utvecklingsstörning har förändrats radikalt i Sverige, jämfört med för några decennier sedan. Från att ha blivit bortlämnade till slutna institutioner talar man i dag om rättigheten till en likvärdig vård.

Bättre vård och omsorg gör också att de lever allt längre - men är samhället redo att tillgodose deras behov?

I programmet medverkar Gerd Ahlström, professor i omvårdnad, Anna Axmon, epidemiolog vid Lunds Universitet, Kia Mundebo och Jeanette Fridh från intresseorganisationen FUB. Dessutom hör vi Gudrun, Gun, Leif, Göran och Barbro från FUBs pensionärsträff i Malmö.