Vad betyder ordet agil?

40 min
På senare tid har ordet agil fått en viss spridning. Det handlar om agil coachning, agil styrning och ett agilt arbetssätt! Louise Epstein hänger inte med. Vilket skapar irritation.

Danmarks ghettopaket 

Nu på torsdag kommer den danska regeringen att lägga fram ett så kallat gettopaket som bland annat innebär att en del brott ska straffas dubbelt så hårt i utsatta områden. Vad beror det på att det i stort råder politisk konsensus i den här frågan? Vi pratar med Kristina Olsson, Sverigekorrespondent på den danska dagstidningen Politiken. 

Jobbar Louise agilt utan att veta om det?

På senare tid har ordet agil fått en viss spridning i det svenska språket. Det handlar om agil coachning, agil styrning och ett agilt arbetssätt! Louise Epstein hänger inte med. Vilket irriterar henne, det är ju ändå hennes modersmål. Idag ska vi reda ut vad ordet betyder och dess potential att slå igenom lite bredare. Vi har bjudit in Anders Svensson,
Chefredaktör på Språktidningen och Lina Horndahl, agil coach.

Lösning på Norges OS-dominans


Och så undrar jag om det kanske är dags för Norge att ordna träningsläger för andra nationers längdskidåkare så att sporten inte ska dö ut i OS-sammanhang? Vi ringer till Fredrik Aukland, expertkommentator längdskidåkning på NRK.

Programledare: Louise Epstein
Bisittare Thomas Nordegren
Producent: Ulrika Lindqvist