Hans-Ola Stenlund - fantasin är gränslös

4:47 min

- Fantasin är den ängel som lyfter mig över min begränsade värld och tillåter mig att tänka det omöjliga.

Hans-Ola Stenlund är skådespelare och pjäsförfattare. Han kommer från Skellefteå och bor nu i Umeå. Hans-Ola har arbetat i Stockholm, Göteborg och Malmö.