Bangladesh klarar katastroferna allt bättre

19 min

Bangladesh drabbas ständigt av översvämningar. Men landet blir allt bättre på att hantera de svåra händelserna och katastroferna skördar allt färre liv.

Forskning pekar på att världens kanske mest sårbara land blivit allt bättre på att hantera de återkommande våldsamma översvämningarna. Samtidigt har en ny jätteindustri, räkodlingen, bokstavligen vuxit upp ur Bangladesh enorma vattenmassor.

Historien visar att allt färre människor i Bangladesh dör av stormar och översvämningar. Vi hör forskare som spekulerar hur världens kanske mest sårbara land ska klara sig i framtiden med förväntad havsnivåhöjning och högre flöden i floderna.

I Vetandets värld hör vi Dr Animesh Gain som är hydrolog från Bangladesh och forskar om havsnivåhöjning och klimatförändring vid universitetet i Kiel, Tyskland, Giuliano di Baldassarre, som är professor i hydrologi vid Uppsala universitet och direktör för Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) och Max Troell, adjungerad professor på Beijerinstitutet. Forskar om globalt vattenbruk

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.11
    Sound Ideas - Twin Huey Helicopter Hovering
    Album: Helicopters