Håkan Sandvik - fakta och känslor

4:11 min

– Det blir ofta en underton i diskussioner att känslor är mindre värda än fakta.

Håkan Sandvik är komminister i Mariefreds församling. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen.