Yngelkammare längs svenska kusterna förstörs

45 min
Ålgräsen, som växer på sandiga, grunda havsbottnar, är akut hotade. Ålgräsängar är lika viktiga för biologisk mångfald runt de svenska kusterna som mangroveskogen är i tropiska länder. Hur kan de räddas?

Runt Sveriges kuster pågår en ekologisk katastrof i det tysta. Ålgräs finns både i Västerhavet och i Östersjön, på sandiga bottnar, ofta i vikar.

De har en central funktion i ekosystemet. Många växt- och djurarter är beroende av ålgräsängarna som livsmiljöer. Bottensediment binds och vågor och strömmar dämpas. Ålgräsen tar också upp näringsämnen ur vattnet och minskar övergödningen.

Trots ålgräsängarnas betydelse, är de rätt okända bland allmänheten. Kanske till och med mindre kända än tropiska mangroveskogar, som har liknande funktion.

Överfiske, muddringar för bryggor och hamnar, och påväxt av fintrådiga alger är några av orsakerna till att ålgräsen har minskat dramatisk.

Klotet besöker ett kustområde vid Marstrand där 98 procent av ålgräsen har försvunnit. I hela Bohuslän har utbredningen minskat med 60 procent de senaste 50 åren.

Klotet är också med när forskare planterar ålgräs på bottnar där de kanske kan etablera sig i nya vattenområden, för ersätta de som går förlorade när Göteborgs hamn bygger ut. Det kallas för ekologisk kompensation.

Kan det vara en metod för att vända den kritiska utvecklingen?

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.34
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Vitamin Records
 • 14.49
  Leon Vynehall - Inside the Deku Tree
  Album: Music for the Uninvited
  Bolag: 3024
 • 14.55
  A.I. - Eden
  Album: Mind & Matter
  Bolag: HAF Records