Nyheter från Vetenskapsradion

4:59 min

Färre växtplankton kan göra att framtidens hav innehåller betydligt färre stora fiskar och däggdjur än idag. En ny kartläggning av barns villkor på den afrikanska kontinenten visar på stora lokala skillnader gällande barnens näringsintag och skolgång. Genom att undersöka ögats hornhinna med ett mikroskop skulle man kunna se om en person med diabetes typ 2 har fått nervskador i resten av kroppen.