KG Hammar - marknad

4:35 min

– Jag håller den vara i handen som jag har behov av och försöker tänka mig in i den långa kedja av beroenden, kanske utnyttjanden, som döljer sig bakom prislappen.

KG Hammar är teolog från Lund som tidigare varit ärkebiskop i Svenska kyrkan och gästprofessor vid Lunds universitet.