Dramatiska förändringar av haven väntas

19 min

Vad händer med världshaven i en varmare värld? Kommer Golfströmmen att stanna av? Hur påverkas livet i havet? De stora fiskarna blir färre, säger en forskare.

Det saknas kunskap om vad som sker i de stora världshaven när klimatet ändras. Vi vet mindre om havsbottnen än vi vet om månens baksida.

Forskare över hela världen försöker nu skaffa så mycket data som möjligt för att kunna förutsäga vad som händer när vattnen värms upp och blir surare av koldioxid. Påverkas till exempel de livsviktiga växtplanktonen? Ja, förändringarna ser ut att bli dramatiska, säger en forskare.

Med: Martin Jakobsson, maringeolog Stockholms Universitet, Larry Mayer, havsforskare University of New Hampshire, Peter Schlosser, geofysiker Columbia University, Paul Pearson, maringeolog Cardiff University, Stephanie Dutkiewicz, biogeokemist MIT Boston, och frilansreporter Tomas Lindblad.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical