Trumps skrotade miljöregler: Ekots Fernando Arias i New York

3:10 min

Utrikeskrönikan den 5 februari 2018. New York

New York, måndag

Häromdagen pratade jag med en entusiastisk Trumpväljare. Som många andra republikaner prisade han presidentens första år i Vita huset och strödde framförallt superlativ över Trumps miljöpolitik.

– Han har tagit bort alla jobbiga regleringar, förklarade mannen som driver ett eget företag. Han syftade på de miljöbestämmelser som bolag måste rätta sig efter i USA.

Och han har rätt i att Donald Trump och miljömyndighetschefen, Scott Pruitt, skrotat många regleringar som företag varit tvungna att följa. Många av de förändringarna har hamnat i skuggan av allt annat som händer i amerikansk politik, så jag tänkte ta upp några av dem här.

Under sitt första år har Trumpadministrationen har gjort det lättare för företag att hyra mark för att producera kol, oljebolag behöver inte längre redovisa information om sina metangasutsläpp och företagen får återigen borra efter olja i områden i Atlanten där det förut var förbjudet. Trumpadministrationen har tagit bort en bestämmelse som begränsar industriernas luftföroreningar och man planerar att ta bort en reglering som begränsar vattenföroreningar.

Jag skulle kunna fortsätta. Faktum är att de sammanställningar som gjorts visar att Trumpadministrationen antingen upphävt eller är på väg att upphäva 67 olika regleringar på miljöområdet.

Trumpväljaren jag träffade tycker att företag i USA nu har fått ett efterlängtat andrum.

– Regler skapar tröghet, sa han.

Samtidigt är han medveten om varningarna. USA:s geologiska myndighet  har räknat ut att mellan en till två tredjedelar av Kaliforniens stränder kommer ha slukats upp av havet om 80 år om vattennivån fortsätter att stiga. Luftregleringarna som tagits bort infördes för att minska förekomsten av astma och minska risken för spädbarnsdöd, och en fjärdedel av USA:s invånare har idag dricksvatten som antingen inte har testats, eller som är direkt farligt att dricka.

När jag tar upp de här siffrorna är svaret detsamma oavsett om man pratar med kolarbetaren i Wyoming, företagaren i Mississippi, pensionären i Long Island eller lobbyisten i Washington.

"Det finns inte tillräckliga bevis för att utsläppen skadar miljön, den globala uppvärmningen är inte människans fel".

Alla hävdar att de alltid haft den åsikten.

Nu har de en miljömyndighetschef och en president som tänker likadant.