Offren i Chile förlorar i rätten mot Boliden

45 min

Det var inte gruvbolaget Bolidens fel att 800 Aricabor i norra Chile blev sjuka. Vi hör också om att falska nyheter sprider sig snabbare än sanningsenliga på Twitter och att diabetes inte bara är två sorters sjukdomar utan fem.

Det var inte gruvbolaget Bolidens fel att 800 Aricabor i norra Chile blev sjuka. Aricaborna stämde det svenska gruvbolaget för att de exporterat 20 000 ton våtverkslam på 80-talet, slam med höga halter arsenik och tungmetaller till ett chilenskt bolag som senare gick i konkurs.

Bolaget lämnade slagghögarna kvar på marken utan att sanera.

Vi har besökt boende i området som verkar hårt drabbade av sjukdomar och som undrar vad de ska göra nu.

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.48
    Jan Johansson - Visa från Utanmyra
    Album: Jazz på svenska
    Bolag: Heptagon