KG Hammar - gläntan - söndag

4:44 min

– Att acceptera sin vilsenhet, sin hemlöshet i livet, kan j u vara det första steget mot den där gläntan som jag inte riktigt räknar med att den finns.

KG Hammar är teolog från Lund som tidigare varit ärkebiskop i Svenska kyrkan och gästprofessor vid Lunds universitet.