Apokalyps - en mässa i den yttersta tiden

Här finns inget ljud

Ingmar Johánssons mässa "Apokalyps" i arrangemang av Ingemar Berglind. Prästen Marie Fransson predikar. Från Stefanskyrkan, Stockholm.

Ingmar Johánsson har skrivit flera mässor som används flitigt i många olika kyrkor. Hans språk är nydanande. Från hans mässor finns en del med i psalmboken. Ur ”Apokalyps" har hämtats psalmen nr 765 "Du som kan"

Apokalyps betyder uppenbarelse, från grekiskans αποκάλυψη (apokalypsis). Grundbetydelse är "avtäckelse" eller "avslöjande".

Jag växte upp i en kyrklig miljö som väntade på Jesu återkomst.
Det har präglat mig.
För mig var det ett flerårigt forskningsprojekt att skriva mässan som vuxen.
Det var helt nödvändigt för mig att hitta ett förhållningssätt.

”Apokalyps” är en gudstjänst där Gud är en hjälp som alltid är på väg. Det är musik med eftertryck, där pop blandas med klassisk musik. Den gavs ut 1997.

Jesu återkomst är för mig idag den hjälp som alltid är på väg, en Gud som finns här, men Gud möter oss även från framtiden.
För mig handlar det om den hjälp som alltid är på väg till oss.

Ingmar har gjort tre mässor sammanlagt. Alla har arrangerats av Ingemar Berglind. Idag arbetar Ingmar och Ingemar tillsammans igen i Stefanskyrkan, S:t Johannes församling, Stockholm. Ingmar som kyrkoherde och Ingemar som församlingsmusiker. I gudstjänsten har de själva valt ut vilka av mässans sånger som framförs.

Jesus har fortfarande inte kommit tillbaka.
Eller har han det?
Ser vi inte spår av Kristus lite överallt.
Det står i Romarbrevet att ”Låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja”.
Vi måste ta ansvar.
Gud har bara oss för att forma både nutid och framtid.
Att ta ansvar för vår skapelse.
För hållbarhet.

Musik

Där inget annat anges är text och musik skrivna av Ingmar Johánsson och arrangör är Ingemar Berglind.

Trots allt (Olle Carlsson/Ingmar Johánsson text)
Psalm 765, Du som kan
Ära vare Gud i djupen
Marana ta
Lås oss celebrera
Helig helig
I offerlammets tecken
Psalm 256, Var inte rädd (Ylva Eggehorn/Lars Moberg) 
Trots allt

Du som kan förlåta det som ingen annan kan.
Du som ser den jord som vi har plundrat, skövlat, kränkt.
Förbarma Dig, Herre, över oss, ja förbarma Dig.

Texter ur Bibeln

Evangelium enligt Johannes 14:2-3
Romarbrevet 12:2
Evangelium enligt Johannes 15:12

Medverkande

Präst och psykoterapeut Marie Fransson, predikan
Kyrkoherde Ingmar Johánsson, solist, liturg
Ingemar Berglind, församlingsmusiker, arrangör, flygel

Vokalgrupp med
Karin Svensson,
My Olasdotter Johansson
Anneli Törnqvist
Wilhelm Lindqvist
under ledning av Elin EllyEve Svensson, artist, arrangör, solist, körledare.

Stefanskapellet med
Hasse Johnzon, elgitarr, akustisk gitarr
Christer Axelsson, trummor
Kenneth Eriksson, elbas

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.05
  Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Ber... - Trots Allt
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.16
  Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Ber... - Psalm 765 Du Som Kan
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.22
  Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Ber... - Ära Vare Gud I Djupen
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.28
  Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Berglind Piano, Hasse Johnzon Gitarr, C... - Marana Ta
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.36
  Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Ber... - Låt Oss Celebrera
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.42
  Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Ingemar Berglind Piano - Helig Helig
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.45
  Kenneth Eriksson Elbas, Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Inge... - I Offerlammets Tecken
  Kompositör: Ingmar Johánsson
 • 11.50
  Församling, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Berglind Piano,... - Psalm 256, Var Inte Rädd
  Kompositör: Lars Moberg
 • 11.53
  Ingmar Johánsson, Sång, Vokalgrupp, Elin Ellyeve Svensson Ledare Sång, Karin Svensson Sång, My Olasdotter Johansson Sång, Anneli Törnqvist Sång, Wilhelm Lindqvist Sång, Stefanskapellet, Ingemar Ber... - Trots Allt
  Kompositör: Ingmar Johánsson