Svenskt förslag kan öppna Paralympics även för idrottare med utvecklingsstörning

Här finns inget ljud

Tisdagens Klartext handlar om att det finns planer på att öppna vinter-Paralympics också för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning.

Förslaget om att ändra Paralympics kom från Svenska Parasportförbundet och kanske blir verklighet till vinter-Paralympics år 2026.

Klartext handlar också om att allt fler arbetsgivare tycker att NPF-diagnoser hos personalen inte behöver vara något dåligt, utan tvärtom kan vara en fördel.