"Vi förståndshandikappade jobbar som slavar"

Här finns inget ljud

Torsdagens Klartext handlar om att många med funktionsnedsättning i Malmö har börjat strejka idag, eftersom de är missnöjda med habiliteringsersättningen.

Det är personer på fyra olika dagliga verksamheter i Malmö som nu strejkar som en protest för att de vill ha mer pengar i habiliteringsersättning av sin kommun.


Vi berättar också om att det är allt fler personer med utvecklingsstörning som blir gamla i Sverige. Därför ordnas det nu särskilda pensionärsträffar för äldre med funktionsnedsättning, också det är i Malmö.