Kroppens smärta påverkas av själens

20 min

Hur ont man har av smärta påverkas av hur man hanterar den och bemöts rent psykiskt och känslomässigt. Om vården tog hänsyn till det skulle fler må bättre, enligt forskare vi möter i Vetandets värld.

Mycket skulle vara vunnet om primärvården i Sverige la mer tid på de psykologiska och känslomässiga delarna av problematiken kring långvarig fysisk smärta. Det menar Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet.


Många i Sverige med långvarig, kronisk smärta får aldrig ordning på sina problem inom primärvården. Anna-Lena har i omkring tio år sökt vård för sina smärtor, utan att få vare sig bot eller någon diagnos.

Psykologiska faktorer är avgörande för hur en individ upplever och hanterar sin fysiska smärta. Men forskning från Örebro universitet visar att vårdpersonal ofta underskattar de vårdsökandes katastroftankar och det förvärrande samspelet mellan den fysiska smärtan och känslor som oro och rädsla. Om vårdpersonalen bekräftar att man förstår patientens upplevelse kan negativa känslor minska istället för öka.

Detta är andra delen av två i vår miniserie om hur långvarig smärta tas emot i vården.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Enya - The Humming
    Album: The Humming...
    Kompositör: Eith Ni-Bhraonain, Nicky Ryan, Roma Ryan
    Bolag: WARNER BROS