Många svar på svarta hålens stora gåta (R)

19 min

Idén om svarta hål i rymden har funnits sedan 1700-talet. Ändå kvarstår många frågor, som Stephen Hawking var engagerad i att försöka lösa. Och det ena tänkbara svaret är märkligare än det andra.

Omges ett svart hål av eldväggar? Kan liv och död existera samtidigt i det svarta hålet? Det är frågor som diskuterades när Hawking besökte Sverige vid ett seminarium i Stockholm i augusti 2015, och som diskuteras än idag. Än vet ingen vad som är svaret på de svarta hålens så kallade informationsparadox - att information i dem tycks förstöras, trots att det enligt kvantmekaniken är omöjligt.

Vetandets värld presenterar i dagens program ett axplock av svar på svarta hålets stora gåta. Vi hör också vilket förslag till lösning Hawking själv la fram vid mötet i Stockholm.

Programmet är en repris från 2015.