Nyheter från Vetenskapsradion

4:58 min

Nu införs AI - artificiell intelligens i svenska skolan. Från och med i år erbjuder Stockholms stad alla skolor att använda en ny metod som bygger på ögonrörelseteknik och AI för att snabbt fånga upp elever med lässvårigheter. Det var under en period med varierande miljö och klimat som vår egen art Homo sapiens utvecklade mycket av sina tekniska och sociala förmågor. Det menar en internationell forskargrupp som under många år har grävt ut arkeologiska fyndplatser i Östafrika. Studier av gammalt pollen i sjösediment kan ge oss svar på hur växtligheten har varierat genom historien. Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniverssitet hittat rester av insekter i borrkärnor från sjösediment, något som kan ge oss svar på när stora insektsutbrott inträffade - tusentals år tillbaka i tiden.